Naukowa ekspedycja

PROJEKT EDUKACYJNY
„NAUKOWA EKSPEDYCJA W GMINIE BOCHNIA”

 


Szanowni Rodzice,

otrzymaliście za pośrednictwem Waszych dzieci Deklaracje udziału ucznia w projekcie edukacyjnym pt. „ Naukowa Ekspedycja w Gminie Bochnia”, którego realizacja rozpoczyna się już za kilkanaście dni w 10 szkołach  Gminy Bochnia,
w tym także w Szkole Podstawowej w Proszówkach.

Projekt daje możliwość  udziału uczniom klas I-VI  naszej szkoły w wielu bezpłatnych zajęciach pozalekcyjnych – matematycznych, przyrodniczych i informatycznych (programowanie) – wyrównujących i zwiększających szanse edukacyjne lub umożliwiających rozwijanie ich uzdolnień i zainteresowań.

Jest to możliwe dzięki wygraniu przez naszą Gminę konkursu na dofinansowanie projektu edukacyjnego
na kwotę ponad 3 mln zł.

Zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu TIK oraz pomocy dydaktycznych do pracowni przedmiotowych, które wkrótce otrzyma nasza szkoła.

Projekt realizowany będzie przez dwa najbliższe lata: 2017/2018 i 2018/2019.

Proponujemy również oprócz realizacji zajęć udział w ciekawych wycieczkach i wyjazdach edukacyjnych, które umożliwią uczniom zdobycie nowych umiejętności naukowych, technicznych i obserwacyjnych.

Zachęcamy do wypełnienia Deklaracji uczestnictwa i wyrażenia zgody na udział Państwa dzieci w realizowanym
w naszej szkole Projekcie.